Aktuellt

Start
Avlopp
Information

Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Aktuell information


Information från Trosa kommuns Miljökontor:

Information till båtägare

Inom många bryggsamfälligheter och båtklubbar kan inte vinterförvaringsplats erbjudas utan båten får vid höstupptagning transporteras till egen fastighet för vinteruppställning. Flertalet båtägare utför vårrustning på båtarna innan sjösättning och detta sker på egen fastighet.

Miljökontoret vill upplysa båtägare om att det inte är lämpligt att utföra reparationsåtgärder samt skrapning, slipning och bottenmålning av målade båtar direkt på marken utan erforderliga skyddsåtgärder. Detta på grund av att skadliga metaller från bottenmålade båtar riskerar att förorena marken och Miljöbalken reglerar markföroreningar genom att den som orsakat föroreningen också får betala för de eventuella saneringskostnader som markföroreningen bidrar till.

De skyddsutrustningar som kan anses mest lämpliga är marktäckande skyddsduk och dammsugare. Munskydd bör användas som skydd för hälsorelaterade olägenheter.

Det är varje båtägares ansvar att omhänderta avfall som t.ex. gamla färgburkar, oljefilter och övriga kemikalier. Avfall ska transporteras till närmsta återvinningscentral.

Miljökontoret i Trosa kommun är tillsynsmyndighet över bryggsamfälligheter, småbåtshamnar och vinterförvaringsplatser .I Båtmiljörådets miljöguide finns intressant läsning om nya regler som gäller oss alla.

Slutsatsen av mötet är att vi som båthamn har ansvaret att se till att det finns resurser att ta hand om toalettavfall från båtar, om behov finns. Tillsynsmyndighet är Transportstyrelsen och de har samma inställning till sitt uppdrag som Länsstyrelsen, kan jag meddela.

Under perioden maj-juni kommer miljökontoret att inspektera vår hamnanläggning, för att bedöma nödvändiga åtgärder.

Vi kommer att kontaktas under april månad för att boka tid för detta möte.

Någon omedelbar åtgärd tror jag inte på, men man vet aldrig med dessa personer. Vi kan nog lugnt räkna med ytterligare kostnader för hamnen. Alltid hittar de på nåt.
Själva innehållet i inspektionen verkar inte vara klart än.
Sammanfattningsvis kan man konstatera, att det nu är slut med att kissa i sjön. Det är det lag på.

När det gäller att skydda båten från havstulpaner och alger finns det alternativ till bottenfärger.

Titta gärna på denna film:Mvh,
Tord
Viktigt:

Enligt gällande anläggningsbeslut är det inte tillåtet att, utan tillstånd, fälla träd och buskar på föreningens gemensamma mark.

Det är heller inte tillåtet att anordna eld på den gemensamma marken. Gäller även majbrasa.

Om behov finns för ovanstående, kontakta skogsansvarig för överenskommelse.

På så sätt undviker vi missförstånd och eventuella ansvarstvister vid olycka.