Sommarvatten

Start
Avlopp
Information
Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten

Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Sommarvatten

Sommarvattnet är normalt igång från 1/5 till 1/11 om ingen extrem kyla med medföljande frysrisk är vid handen.

Om städdagen och/eller föreningsstämma inträffar före den 1/5 försöker vi starta vattenanläggningen till dess, med reservation för temperaturen.

När vintrarna nu blir allt varmare kan det verka fånigt att inte sätta igång vattnet tidigare på våren, men trots att det är varmt på dagarna blir det kallt på natten och det är då vi får problem. Systemet är helt enkelt inte konstruerat för annat än sommarvatten. Vid varje tomtgräns finns en kran, och det är främst den som fryser sönder när vi får köldnätterna. Varje år får vi byta ett antal av dessa kranar som har sprängts av frosten. Ledningarna i marken är det sällan problem med.

OBS!
Vår och höst när det är frysrisk är vattnet avstängt nattetid, för att minimera risken för frysskador.
Likaså under högsäsong, vanligtvis juli, för att tankarna ska vara fulla på morgonen när stora volymer ska levereras.

Tiden när vattnet är avstängt är 23:00 - 05:00.

Just nu har vi problem med styrningen av pumparna som fyller tankarna. Vi jobbar på för att lösa problemet.Viktigt att komma ihåg:
Föreningens vattenansvar slutar vid tappkranen!
Alla anslutning därefter är respektive fastighetsägares ansvar.

Kom därför ihåg att:
Koppla loss er anslutning på hösten, så att det går att tömma systemet effektivt. Om det står vatten kvar i kranen eller i röret kommer det att frysa sönder.

D
et är också viktigt att det går att spola rent före starten på våren, så vänta med att ansluta igen tills systemet är körklart.


Kapacitet:
När systemet byggdes en gång för länge sedan dimensionerades det efter 300 l/fastighet och dygn och vattnet har tagits från en borrad och en grävd brunn.
Sedan dess har mycket förändrats, inte minst vårt sätt att förbruka vatten, vilket medfört driftstopp flera gånger per sommar.

Vi har från och med juli 2010 ersatt den grävda brunnen med en ny borrad brunn som beräknas lösa vårt kapacitetsproblem,
MEN - vid stora uttag t ex på fredagar då många kommer ut och börjar förbruka många liter samtidigt blir det ofta tomt i tankarna. Vi har bara 15 m3 att ta av och om vattnet används till bevattning tar det slut på nån timme bara.

Vattenkvaliteten är bra, med ett pH-värde runt 8.
Järn och Mangan ligger på låga värden.

Mvh
Tord söderberg