Sopborgen

Start
Avlopp
Information
Funktionärer
Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering

Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Sopborgen 
Detta gäller:

Trosa kommun har 8 stycken återvinningsstationer i Trosa, Vagnhärad och Västerljung.
I containrarna på återvinningsstationerna sorteras FÖRPACKNINGAR av glas, plast och papper. Det glas och plast som inte är förpackningar betraktas som en hushållsrest och ska slängas med de vanliga hushållssoporna i våra containrar.  Hur man ska göra med sorteringen framgår tydligt av sorteringsguiden. Allt som enligt sorteringsguiden läggs i "restpåse" hör hemma i våra containrar. Blöjor, glas (ej förpackningar), dammsugarpåsar, keramik, kuvert, porslin och snus är exempel på det som kan slängas i en restpåse.

Tofsöbor får som alla andra kommuninnevånare ta med de förpackningar som ska återvinnas till de existerande återvinningsstationerna och därutöver är det en resa till Korslöt som gäller.

Vi får se det som en bonus att vi har en container för TIDNINGSPAPPER och flaskåtervinning.
Det är rimligt att vi alla tar ansvar för att sortera våra sopor. Om glascontainern är full kan man ringa till FTI 0200-880311 och ta med sig sina flaskor till en återvinningsstation som man är mycket nära varje gång man handlar eller lämnar Tofsö efter helgen.

Länk till en sorteringsguide:
http://www.ftiab.se/download/18.53781b2513d681fd9d5f55/1363862378863/Sorteringsguide.pdf

Om du har ytterligare frågor kan du vända dig till styrelsen här >>>
eller här >>>