Kontakter

Start
Avlopp
Information
Funktionärer

Stadgar
Om TSF
Stämma
Tofsöbladet
Sommarvatten
Sophantering
Varningar
Kontakt
Aktiviteter på Tofsö


Till Ogensjö.se


Uppdaterad
2018-06-01

Webansvarig


Styrelse och övriga funktionärer 2018-2019

Befattning
Namn
Adress
Telefon
e-post
Styrelse
Ordförande
Lars Andersson
Bärstigen 8
070-763 82 56
lars.andersson@seb.se
Sekreterare
Pia Randahl
Tvärstigen 5
070 885 26 45
pia.randahl@gmail.com
Kassör
Johan Malmberg Ejderstigen 6 070-529 65 22 johan_malmberg@live.se
Ledamot
Ansvarig för Vatten och Skog
Fredrik Haglund Älgstigen 6
072-249 95 39

fredrik@tofsosmide.se

Ledamot
Ansvarig för Vägar
Alf Forsberg Älgstigen 34
076-804 81 97
Alf.Forsberg@afconsult.com
Ledamot
Ansvarig för Hamnen
Sten Vollmer Violstigen 5 070-820 86 62
sten.vollmer@gmail.com
Suppleant Fredrik Beyer  Bärstigen 9
 070 669 30 01
fredrik.beyer@gmail.com
Suppleant
Ansvarig för Kommunikation
Kjell Ottosson  Hagstigen 6
070-938 98 06
ottosson48@gmail.com
         
Valberedning:  
Sammankallande Roger Fiverstedt      
  Leif Karlberg      
  Kristina Fahlén